Sunday, 15 January 2012

teknologi maklumat ekoran globalisasi

Pengangkutan

Pengangkutan Jalan
-Kemunculan kenderaan bistari dalam Lebuh-Raya Bersistem Automasi(LBA) masa depan yang berupaya mengurangkan 1.2 juta pelanggaran setiap tahun, menyelamatkan beribu-ribu nyawa, serta menjimatkan berjuta-juta ringgit akibat kemalangan.

-Namun isu timbul merujuk kepada penerimaan masyarakat terhadap sistem sebegini.

-Seperti diketahui, komputer kadangkala gagal mengawal dan boleh cetuskan kemalangan

-bukan senang mewujudkan lebuh-raya bersistem automasi , Amerika Syarikat telah memulakan penyelidikan dan pembangunan sejak 1991 dan ia masih dalam proses.

-Untuk menyokong lebuh-raya tersebut, pelbagai teknologi diperlukan untuk memandu kenderaan dan mengawal sistem lalulintas

- Sistem Pengangkutan Pintar, sesetengah teknologi ini telah dipasarkan

-Kenderaan Pintar diperlukan untuk membantu pengendalian kenderaan, persekitaran dan memberi amaran terhadap masalah kesesakan.

-Salah satu elemen kenderaan pintar adalah Anti Lock Braking System(ABS) yang menghalang tayar kenderaan mengunci dirinya dalam keadaan perhentian panik.

-salah satu elemen penting untuk mewujudkan LBA adalah Sistem Kedudukan Global.

- Dengan wujudnya sistem ini, peta tidak lagi diperlukan, sistem ini akan menentukan jalan yang paling pendek serta cepat dan memandu kenderaan anda ke destinasi yang telah ditentukan anda.

-Sistem Pemanduan Kenderaan telah mula dipasarkan di Amerika Syarikat.

-Untuk lengkapkan lagi LBA, Sistem Pengurusan Kesesakan diperlukan untuk mengenalpasti kesesakan.

-Antara tahun 1985 dan 1994, bandar Lexington, Kentucky telah menggunakan sistem lalulintas berkomputer untuk mengurangkan lalulintas henti-jalan sebanyak 40% serta mengurangkan pelanggaran sebanyak 30%(Meyer, 1999).

-LBA dikritik akan memburukkan lagi masalah kesesakan dalam jangka panjang.

-LBA direkabentuk untuk mengurangkan kesesakan dengan cara mengerakkan kenderaan secara lebih padat.

-ia seakan-akan menambahkan lorong dalam lebuh-raya dan menyelesaikan masalah kesesakan dalam jangka pendek.

-Secara logiknya, apabila lorong menjadi banyak, ia akan menggalakkan lebih banyak penggunaan kenderaan.

-Sekiranya LBA membawa kepada pengembagan keupayaan menampung kenderaan yang tinggi maka kita akan kembali kepada masalah asal kesesakan.Pengangkutan Udara
-Sekiranya lalulintas udara terus meningkat pada kadar dewasa ini, pada tahun 2010, ia akan sampai kebarangkalian satu kemalangan utama setiap minggu.

-teknologi maklumat terutamanya komputer memainkan peranan yang penting untuk memastikan keselamatan yang lebih, berkait dengan rekabentuk, juruterbang, sistem pemanduan dan lalulintas udara (Meyer, 1999)

Pengangkutan Laut
-kewujudan Emergency Position Indicating Radio Beacons(EPIRB), pelayar-pelayar dengan mudah boleh menghantar isyarat kecemasan sekiranya timbul sebarang masalah.

-Kedudukan pelayar tersebut akan ditentukan melalui Sistem Kedudukan Global dan bantuan akan dihantar secepat mungkin.

-Namun masalah komputer seperti Y2K boleh memberi pengaruh negatif terhadap sistem tersebut.

-Kecacatan ataupun dilemma komputer boleh mencacatkan sistem kedudukan global dan menyebabkan kapal-kapal menghadapi masalah penentuan lokasi(Star, 21-8-1999).

pengaruh teknologi ke atas kehidupan
Teknologi maklumat - kaedah yang digunakan untuk memindah,
                                 -menyebar
                                - memapar maklumat.

-boleh wujud dalam pelbagai bentuk samada bentuk fizikal

-contohnya kertas dan buku, bentuk suara, paparan visual, pergerakan dll

-Perkembangan teknologi maklumat telah mencapai suatu tahap di mana ia mula menampakkan pengaruh tertentu di dalam kehidupan manusia terutamanya penduduk bandar.

- Pada asalnya, teknologi ini wujud sebagai satu perantaraan untuk mengedarkan pelbagai jenis maklumat bagi tujuan yang berlainan.

-Contohnya bagi pengiklanan, pemberitahuan, telekomunikasi dan sebagainya.

-Peranannya sebagai agen perubahan tidak pernah berkurang tetapi semakin bertambah lebih-lebih lagi dengan kewujudan komputer.

- pengaruh yang lebih mendalam ke atas kehidupan manusia.

-Contohnya penggunaan rangkaian ‘internet’ berupaya menyebabkan perubahan yang besar ke atas aspek fizikal, ekonomi dan sosial melalui globalisasi serta berkembangnya modal antarabangsa kapitalis. Teknologi maklumat akan membezakan sebuah negara maju dengan sebuah negara sedang membangun(Arun, 1999).

  • Ø  Aspek fizikal yang dimaksudkan, termasuklah corak penggunaan ruang bandar, rangkaian lalulintas dan pengangkutan, ruang ‘virtual’ dan sebagainya.

  • Ø  aspek sosial pula meliputi cara dan corak berinteraksi, pergerakan manusia, aktiviti manusia, cara hidup manusia, kualiti hidup manusia, taraf kesihatan manusia dan lain-lain.

- rangkaian ‘internet’ juga membolehkan pelbagai urusan perniagaan dijalankan secara ‘digital’ dan punyai implikasi besar terhadap proses pembandaran pada masa akan datang.

-Salah satu kesan yang ketara adalah pergantungan kepada bekalan elektrik kerana tanpanya segala peralatan teknologi maklumat tidak dapat berfungsi, kecuali jenis yang menggunakan tenaga alternatif seperti tenaga solar, angin, ombak, biojisim dan sebagainya.

- Namun pergantungan yang lebih membimbangkan adalah dari segi kuasa ekonomi melalui pemindahan modal antarabangsa dalam jumlah yang besar yang mempengaruhi corak gunatanah sesebuah bandar.

-Gunatanah kawasan bandar dipercayai akan mengalami perubahan yang ketara.

-Misalnya lebih banyak kawasan hijau dapat dikekalkan atau dibekalkan berbanding dengan tempat letak kereta.

-Maknanya isipadu perjalanan boleh digantikan dengan aliran elektrik atau cahaya. Ini dapat mengurangkan tahap pencemaran bandar.

-Namun begitu, secara sosial manusia masih perlu menjalankan aktiviti tertentu yang tidak mungkin dapat digantikan oleh teknologi maklumat misalnya makan, rehat, berekreasi, bersukan dan sebagainya.

-Perubahannya cumalah dari segi cara aktiviti tersebut dijalankan dan apakah batasan serta halangan yang wujud akibat gelombang maklumat yang mempengaruhinya.

Saturday, 14 January 2012

KONSEP DAN TEORI GLOBALISASI


n  
Menurut Princeton N. Lyman, Felo Kanan di Institut Keamanan, Amerika Syarikat dan bekas Duta negara itu ke Afrika Selatan, globalisasi biasanya diertikan sebagai merujuk kepada “rapid growth of interdependency and connection in the world of trade and finance.”

n  Tetapi beliau sendiri berpendapat bahawa globalisasi tidak boleh dihadkan kepada fenomena perdagangan dan pengaliran kewangan yang berkembang dan kian meluas. Ini kerana “There are other trends driven by the same explosion of technological capability that have facilitated the financial changes. Globalization of communications is one such trend.”

n  Dalam terbitan yang menjelaskan agenda penyelidikannya, Pusat Kajian Globalisasi dan Regionalisasi, Universiti Warwick, England juga menolak pengertian globalisasi yang yang terhad kepada fenomena ekonomi. Di samping itu, ia tidak dapat menerima pandangan yang mengatakan bahawa apa yang disebut globalisasi hanyalah merupakan fenomena Amerika Utara, bukannya fenomena Eropah.

n  Insitut itu menekankan pendiriannya bahawa kefahaman tentang globalisasi mengambil pelbagai dimensi, iaitu politik, ideologi, ekonomi dan budaya. Banyak benda boleh diglobalisasikan. Antaranya, “goods, services, money, people, information, effects on the international order as well as less tangible things such as ideas, behavioural norms and cultural practices.”

n  Selaras dengan cakupan luas fenomena globalisasi ini, CSGR mempunyai dua pandangan terhadap fenomena itu. Pertama, globalisasi dilihat sebagai satu himpunan proses. Globalization is “the emergence of a set of sequences and processes that are increasingly unhindered by territorial or jurisdictional barriers and that indeed enhance the spread of trans-border practices in economic, political, cultural and social domains.”

n  Kedua, globalisasi dilihat sebagai satu wacana. Globalization is “a discourse of political and economic knowledge offering one view of how to make the post-modern world manageable
n  David Loy, seorang pensyarah dari Universiti Bunkyo, Jepun dan salah seorang pembentang kertas di Persidangan Globalisasi anjuran JUST melihat globalisasi sebagai “a complex set of developments: economic, political, technological and cultural.”

n  Perisytiharan yang dikeluarkan di akhir Persidangan yang sama telah membuat kesimpulan berikut: “Globalization refers to the interconnectedness of human activity on a global scale, to the unprecendented flows of capital and labour, technology skills, ideas and values across state and national boundaries, but in ways which neither states nor nations can adequately control.”

n  Akhirnya, memandangkan bahawa globalisasi ekonomi pada umumnya dianggap sebagai teras fenomena yang dinamakan globalisasi, maka ingin diturunkan di sini satu definisinya yang dikira dapat membantu kita merumuskan erti dan ciri-ciri globalisasi secara komprehensif.

PENGARUH GOBALISASI

n  Menurut Chandra, aspek positif globalisasi 
(1) peranan pelaburan asing (FDI) dalam mewujudkan pekerjaan dan mengurangkan kemiskinan di sebilangan negara,

(2) peningkatan mobiliti sosial dan pengukuhan kelas menengah,

(3) peluang yang lebih luas untuk mendapatkan maklumat dan menyebarkan ilmu pengetahuan berkat teknologi baru komunikasi dan maklumat,

(4) komunikasi yang lebuh mudah dan juga murah,

(5) peluang yang lebih luas untuk manusia dari berbagai-bagai kumpulan etnik, budaya dan agama berinteraksi,

(6) peluang lebih luas untuk menzahirkan simpati dan rasa keperimanusiaan mereka terhadap mangsa-mangsa pelbagai jenis bencana alam dan tragedi buatan manusia di seluruh dunia,

(7) penonjolan idea-ide dan amalan pemerintahan yang baik seperti pertanggungjawaban awam, peraturan undang-undang dan hak-hak asasi manusia dan akhir sekali

 (8) penonjolan hak-hak asasi kaum wanita.

n  maka kita dapati bahawa sebahagian besar manfaat globalisasi adalah yang berkaitan dengan dimensi ekonomi manakala bakinya berkaitan dengan dimensi politik dan sosial.

n  Dari segi keburukan globalisasi
1. Kualiti alam sekitar yang semakin merosot sebagai akibat terlalu mementingkan faktor keuntungan. 
       
2. Pembangunan yang tidak seimbang dan jurang perbezaan ekonomi yang semakin melebar antara kawasan-kawasan di sesebuah negara dan antara sektor-sektor ekonomi.

3. Pengabaian keperluan asas hidup di kalangan rakyat termiskin di banyak negara terutamanya di negara-negara Selatan

4. Modal jangka pendek yang keluar masuk pasaran seperti kilat sebagai akibat amalan baru yang menjadikan wang sendiri sebagai komoditi keuntungan.

5. Pengangguran yang semakin memburuk dan jurang perbezaan pendapatann yang semakin melebar di negara-negara Utara sendiri.

6. Penyebaran budaya pengguna yang bertentangan dengan tuntutan nilai-nilai kerohanian dan moral yang murni dan yang merendahkan martabat keinsanan manusia.

7. Kecenderungan ke arah pembentukan suatu budaya global yang homogen menerusi peranan yang dimainkan oleh perbadanan transnasional dan media komunikasi global.

8. Penyebaran budaya pop Amerika yang “menyegarkan pancaindera dan mematikan roh”.

9. Kecenderungan pusat-pusat pengajian tinggi untuk memberi keutamaan kepada kursus-kursus ilmu pengurusan dan teknik dengan mengabaikan kursus-kursus ilmu kemanusiaan dan kemasyarakat.

10. Pembanjiran maklumat yang tidak berguna.

11. Amerika Syarikat dan beberapa negara Eropah memanipulasikan isu-isu demokrasi dan hak-hak asasi manusia untuk mendominasi politik dunia.

            12. Pengantarabangsaan jenayah yang menyukarkan jenayah dibendung.

            13. Pengantarabangsaan penyakit.

-oleh demikian globalisasi juga mempengaruhi peradaban selain memberi pengurangan dan peningkatan terhadap kemiskinan. Namun melalui keadaan ini pembangunan sering berkembang ekoran peningkatan globalisasi yang semakin pesat dan pembangunan adalah penting dalam memajukan negara dan melahirkan masyarakat dan generasi yang bermaklumat tinggi.

Faktor-faktor yang meransang globalisasi
         Perkembangan/perubahan dalam teknologi:
        ICT
         Perubahan dalam teknologi pengeluaran:
        mass production
        transferable technology
         Suasana pasaran yang liberal:
        sekatan pada paras yang minimum
        liberalisasi dan komitmen di bawah WTO
        Perjanjian-perjanjian serantau seperti EU, NAFTA dan ASEAN.
       Perjanjian-perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas Duahala, seperti Singapore-New Zealand FTA.
         Proses liberalisasi undang-undang dan peraturan domestikFaktor-faktor yang menyekat proses globalisasi
         Sekatan-sekatan tarif/ bukan tarif
         Undang-undang dan peraturan yang menghalang kemasukan dalam pasaran domestik.


 

Kesan-kesan Negatif globalisasi
         Keupayaan untuk bersaing dari negara-negara yang sedang membangun:
        tahap teknologi
        kos yang kompetitif dari pengeluar di kalangan negara-negara maju (economies of scale)
         Globalisasi telah mendorong mergers and acquisition oleh MNCs:
        bidang automotif, kewangan, industri pengeluaran ubat-ubatan.
         Menimbulkan kuasa monopoli/oligopoly
         Dalam sektor kewangan, globalisasi telah memberikan implikasi negatif:
v  spekulasi matawang
v  krisis ekonomi dan kewangan
v  industri belum matang
v  produk-produk baru yang tidak difahami oleh negara-negara membangun
Liberalisasi Perdagangan Di Peringkat Serantau
 - ASEAN (AFTA)
         AFTA
        Hasil Perjanjian Rangka Kerja Penggalakan Kerjasama Ekonomi ASEAN tahun 1992.
         Program AFTA memerlukan semua negara anggota ASEAN menurunkan duti import bagi semua barangan yang diperdagangkan di rantau  ke paras 0-5 peratus dan menghapuskan semua bentuk halangan bukan tarif.


Thursday, 12 January 2012

GLOBALISASI DAN KEMISKINAN


v  Globalisasi-meningkat dalam bentuk ekonomi iaitu menerusi perdaganan dan pelaburan
v  penting bag kurangkan kemiskinan dan ketidakseimbangan global
v  namun,bukan alasan untuk tidak iktiraf dalam kemajuan
v  pelbagai dasar yang baik dalam stabilkan negara
v  wlaubagaimanapun, kemiskinanan adalah cabaran yang paling serius dihadapi.
v  bukti ketidaksamarataan pendapatan antara bangsa mengecil sejak 30 tahun lalu apabila saiz penduduk dan kuasa beli dipertimbangkan.
v  ngara yang sangat miskin mewakili kurang daripada 8 peratus daripada penduduk dunia berbanding dengan hanya lebih 45 peratus tahun 1970.
v  hal demikian ekoran peluang-peluang yang dicipta oleh integrasi dengan pasaran dunia dan globalisasi telah membolehkan pertumbuhan pendapatn yang lebih kukuh, namun tidak mencukupi untuk dimanfaat semua.
v  kemajuan yang baru juga dibentuk di negara-negara membangun berdasarkan dasar, infrastruktur dan institusi
v  integrasi ekonomi di seluruh dunia yang mana bahagian penting dalam globalisasi telah luar biasa tetapi kebanyakan kurang diiktiraf menyebabkan berlaku ketidakseimbangan global dan kemjuan terhadap kemiskianan

Mengukur Kemiskinan Dan Ketaksamaan
-salah satu cara melalui perbandinagn pendapatan purata di seluruh negara namun perlu ambil kira kos hidup keran setiap negara punyai taraf hidup yang beza.
-jadi tidak masuk akal sekiranya ukuran dibandingkan dengan mata wang dolar Amerika Syarikat tanpa membuat perbezaan
-seperti Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu Sistem Akaun Negara yang dipersetujiu oleh ahli statistik dunia iaitu perlu ambilkira perbezaan dari segi kuasa belian pendapatan bukan kadar pertukaran.

Trek Penyimpanan Kemajuan
-sekitar 3 billion orang hidup di negara-negara kaya yang perlahan-lahan menjadikan taraf hidup negara kaya. Ia didorong oleh pilihan dalam pembukaan perdagangan dan pelaburan.
-1990-an,KDNK bagi setiap individu meningkat sebanyak 5 peratus setahun berbanding negara kaya 2 peratus

Bukti Perubahan
-kadar kemiskinan menurun

Proportion of people living on less than US$1 a day

Region                                                                      1987                            1998
East Asia and the Pacific                                            26.6                             15.3
   Excluding China                                                   23.9                             11.3
Europe and Central Asia                                             0.2                               5.1
Latin America and the Caribbean                              15.3                             15.6
Middle East and North Africa                                     4.3                               1.9
South Asia                                                               44.9                              40.0
Sub-Saharan Africa                                                 46.6                              46.3
World                                                                     28.3                              24.0
  Excluding China                                                  28.5                              26.2

Preliminary. Poverty line is measured at US$1.08 a day at 1993 purchasing power parity. Source: World Bank (2001a).

-pengagihan pendapatan antarabangsa menjadi sama rata
-golongan miskin berkongsi keuntungan
-kualiti hidup bertambah baik


DASAR-DASAR KURANGKAN KEMISKINAN

-berkongsi manfaat globalisasi
ü  keterbukaaan kepada aliran perdagangan dan pelaburan adalah faktor utama pertumbuhan ekonomi
ü  mengurangkan halangan perdaganan dan pelburan tidak cukup menjamin pertumbuhan yang saksama
ü  dasar kebangsaan ynag baik, institusi dan kestabilan politik juga mampu menjana pertumbuhan negara dan kurangkan kemiskinan
ü  namun, kesan inflasi pada negara miskin menjadikan pertumbuhan ekonomi makro lebih buruk
ü  pilihan dasar yang baik
ü  Sokongan untuk pilihan dasar yang baik dan reformasi perdagangan global adalah penting


MENGEKALKAN MOMENTUM

-Sejak globalisasi ekonomi dipercepatkan pada abad kedua puluh, pertumbuhan pendapatan dan mengurangkan kemiskinan telah pernah berlaku sebelum ini.
• Peratusan penduduk dunia dalam kemiskinan telah jatuh.
• Bilangan mutlak dalam kemiskinan telah berhenti meningkat dan nampaknya telah jatuh, walaupun pertumbuhan penduduk yang berterusan.
• Ketidaksamaan telah mengecil seluruh penduduk dunia secara keseluruhannya.
• Globalisasi negara-negara membangun, yang mewakili sebahagian besar
-membangunkan penduduk dunia, mengalami pertumbuhan pendapatan yang lebih cepat
daripada negara-negara di dunia maju. Tetapi dasar-dasar negara tidak mencukupi untuk memastikan bahawa manfaat daripada pertumbuhan ini dinikmati oleh semua.
-Kemajuan yang lebih cepat dan lebih luas boleh dibuat dalam membasmi kemiskinan tegar
dan seterusnya mengurangkan ketidaksamaan jika dasar keterbukaan ekonomi dan pembaharuan (termasuk cukai, pendidikan, kesihatan dan jaring keselamatan sosial) berterusan, yang diambil oleh negara-negara membangun lebih, dan disokong oleh ekonomi perindustrian melalui bantuan pembangunan dan global reformasi perdagangan.